NÁŠ TÝM

Mgr. JIřina karasová

Jiřina Karasová vystudovala učitelství anglického jazyka a v současné době studuje doktorské studium školní pedagogiky na MU v Brně. Učí angličtinu a současně vyučuje na pedagogických fakultách v Brně a v Plzni, kde se s budoucími učiteli věnuje rozvoji sociálních a emočních dovedností, efektivní komunikaci a řízení třídy. 

Mgr. lenka MAchuldová

Lenka je učitelkou českého jazyka, dějepisu a osobnostně sociální výchovy. Nejraději má hodiny čtenářských dílen a moderních dějin. Několikaletá práce s žáky s PAS a s žáky s lehkým mentálním postižením ji přiměla doplnit si vzdělání v oblasti speciální pedagogiky na UK v Praze. Své zkušenosti s dospělými studenty češtiny pro cizince dnes využívá i při výuce žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Mgr. lidka tomanová

Lidka je učitelkou českého jazyka na osmiletém gymnáziu ve Středočeském kraji. Učí také ale ještě jazyk anglický a německý. Své třináctileté zkušenosti využívá i pro ve školách méně obvyklý komunikativní přístup výuky cizích jazyků, ale i češtiny. Jejím nejbližším cílem je co nejvíce propojit jednotlivé složky jazyka (mluvnice, literatura, sloh) ve výuce češtiny. Její doménou je umělá inteligence, zapojení IT ve výuce a formativní hodnocení. 

Mgr. pavel Žižka

Pavel je Plzeňský Ámos 2019. Tento titul si zasloužil zábavným pojetím hodin zeměpisu a přírodopisu, které se nevyhýbá moderním technologiím. K lásce k přírodě inspiruje nejen děti, ale i turisty navštěvující Brdskou vrchovinu. Enviromentalistika je jeho životem.