FOrmativní hodnocení pomocí online nástrojů

Formativní hodnocení? Jak na něj pomocí online nástrojů? Jak si vybrat vhodný nástroj? Co jednotlivé nástroje nabízí? Jak s výsledky dále pracovat a zapojit děti tak, aby se staly vlastníky vlastního učení? Jak je v rámci online prostoru aktivizovat pro vzájemnou spolupráci, aby se staly sobě navzájem zdroji učení?                                                                            

Pro šablony: formativní hodnocení