O diferenciaci ve výuce obecně

Webinář O diferenciaci ve výuce obecně má za cíl poskytnout základní orientaci pro zavedení diferenciace do výuky na ZŠ a SŠ. V průběhu 90 minut bude prezentována teorie diferenciace, která se zaměří na proces, obsah, produkt, prostředí a čas ve výuce. Zvláštní důraz bude kladen na praktické příklady, které vám pomohou lépe porozumět a aplikovat diferenciaci ve svých výukových metodách. Webinář reaguje na aktuální výzvy české školní inspekce, která zdůrazňuje potřebu diferencované výuky prakticky v každé inspekční zprávě. Účastníci získají konkrétní nástroje a přístupy pro efektivní diferenciaci a zlepšení výuky.