naše WEBINÁŘe

čtenářské dílny krok za krokem – akreditovaný webinář

pro pedagogy ZŠ a SŠ


Webinář ve dvou 90minutových lekcích poskytuje konkrétní rady pro zavedení do výuky na ZŠ i SŠ a představí mnoho aktivit do hodin s prozaickými texty i s básněmi. Absolvent webináře může hned druhý den realizovat ve své výuce konkrétní lekce čtenářských dílen. Webinář je určen pro ty, kteří se chystají s dílnami čtení začít, a zároveň pro ty, kteří již dílny čtení zkouší a potřebuji získat větší jistotu. 

čtenářské dílny i – zavedení a tipy do výuky

pro pedagogy ZŠ a SŠ

součástí webináře Čtenářské dílny krok za krokem

Webinář poskytne konkrétní rady pro zavedení čtenářských dílen, popřípadě čtenářských klubů. Představí vlastní zkušenosti lektorky hovořící o smysluplnosti vytváření čtenářského společenství. Rozptýlí pochybnosti, které se často při myšlence na čtenářské dílny objevují. Zároveň seznámí s pravidly čtenářských dílen a nabídne několik možných aktivit. 

čtenářské dílny ii – další tipy do výuky

pro pedagogy ZŠ a SŠ

součástí webináře Čtenářské dílny krok za krokem

Díky webináři získáte konkrétní tipy na jednotlivé lekce čtenářských dílen. Těch nemají začátečníci, ale ani zkušení vyučující čtenářských dílen nikdy dost. Absolvování webináře Čtenářské dílny I proto není podmínkou. 

Čtenářské dílny III –  hlavně poezie

pro pedagogy ZŠ a SŠ

součástí webináře Čtenářské dílny krok za krokem


Vysokoškolská pedagožka Mariana Machová popisuje běžnou reakci na předložení veršovaného textu studentům FF UK takto: „Ježkovy voči, básnička!“ Lidé se textu bojí, cítí se vůči němu bezmocní. I velmi dobří čtenáři hledají kladný vztah k poezii nesmírně obtížně. A jak to změnit? Musíme s dětmi básně číst. Prožívat je. Mluvit o nich. Ideálně při čtenářských dílnách. Webinář poskytne další ověřené tipy na lekce čtenářských dílen pro malé i velké, včetně materiálů do hodin. 

O DIFERENCIACI ve výuce obecně

pro pedagogy ZŠ a na SŠ


Webinář O diferenciaci ve výuce obecně má za cíl poskytnout základní orientaci pro zavedení diferenciace do výuky na ZŠ a SŠ. V průběhu 90 minut bude prezentována teorie diferenciace, která se zaměří na proces, obsah, produkt, prostředí a čas ve výuce. Zvláštní důraz bude kladen na praktické příklady, které vám pomohou lépe porozumět a aplikovat diferenciaci ve svých výukových metodách. Webinář reaguje na aktuální výzvy české školní inspekce, která zdůrazňuje potřebu diferencované výuky prakticky v každé inspekční zprávě. Účastníci získají konkrétní nástroje a přístupy pro efektivní diferenciaci a zlepšení výuky.

Diferenciace ve výuce českého jazyka

pro češtináře na 2. stupni ZŠ a na SŠ


Každá inspekční návštěva vyučujícímu doporučí více diferenciovat výuku. Ale jak na to? Webinář Diferenciace ve výuce českého jazyka se zaměřuje na konkrétní příklady a postupy pro efektivní diferenciaci. Během 60 minut budou účastníci seznámeni s praktickými strategiemi diferencovaného přístupu k výuce. Webinář zahrnuje konkrétní metody diferenciace pro individuální potřeby studentů a různé učební styly. Účastníci získají inspiraci a konkrétní nástroje, které jim pomohou lépe přizpůsobit výuku potřebám svých studentů.

Diferenciace ve výuce cizích Jazyků

pro pedagogy ZŠ a na SŠ


"Ve třídě 29 dětí se mi sejdou dva žáci A1, pět A2, sedmnáct B1, zbytek něco mezi a výjimečný žák C2 z bilingvní rodiny. Opravdu pro všechny mám používat stejnou učebnici? To někdo nebude vědět, která bije, a jiní se budou nudit, takže logicky budou zlobit. V ideálním světě by se udělal každému jiný pracovní list, jiný poslech. Ale kdy to mám jako dělat?"


Webinář Diferenciace ve výuce cizích jazyků se zaměřuje na konkrétní příklady a postupy pro efektivní diferenciaci. Během 60 minut budou účastníci seznámeni s praktickými strategiemi diferencovaného přístupu k výuce jazyků. Obsah webináře bude zahrnovat konkrétní metody diferenciace pro různé úrovně jazykového dovedností, individuální potřeby studentů a různé učební styly. Účastníci získají inspiraci a konkrétní nástroje, které jim pomohou lépe přizpůsobit výuku cizích jazyků potřebám svých studentů.

formativní hodnocení – první kroky

pro pedagogy ZŠ a SŠ


Co je formativní hodnocení? K čemu je dobré? Jaké jsou jeho základní strategie? Na webináři získáte odpovědi na tyto otázky a ještě si odnesete několik snadných metod, jak začít formativně hodnotit již druhý den. 

formativní hodnocení pomocí online nástrojů

pro pedagogy ZŠ a SŠ


Formativní hodnocení a jak na něj pomocí online nástrojů? A to nejen v době distanční výuky? Jak si vybrat vhodný nástroj? Co jednotlivé nástroje nabízí? Jak s výsledky dále pracovat a zapojit děti tak, aby se staly vlastníky vlastního učení? Jak je v rámci online prostoru aktivizovat pro vzájemnou spolupráci, aby se staly sobě navzájem zdroji učení? 

jak vytěžit čítanku až do dna

pro učitele ČJ na 2. stupni ZŠ 


Většina čítanek stále ještě nabízí pouhopouhé ukázky textů a veškerá tvrdá práce pak visí na učiteli. Tento webinář nabízí možnosti, jak s texty  můžete pracovat jako při výuce cizího jazyka a jak je propojit i s mluvnicí a slohem. Neizolovat literaturu od mluvnice a slohu.  

Mediální výchova –  konkrétní lekce

pro pedagogy humanit. předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ


Ať je mediální výchova součástí výuky českého jazyka, občanské výchovy, nebo dokonce samostatným předmětem její efektivnost provází pak žáky celý život. Webinář představí konkrétní lekce pro žáky 2. stupně a SŠ. 

naučme žáky přemýšlet

pro pedagogy humanit. předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ


Mnohdy slýcháme, že memorování ve škole musí skončit; pro úspěch v současném světě se musí učit jinak. Pojďme tedy přimět děti přemýšlet, vyvozovat, třídit informace a pohlížet na skutečnosti z různých úhlů pohledu. Webinář Vám představí konkrétní ukázky práce s textem, jejichž prostřednictvím se to všechno žáci naučí. 

přínos školní knihovny je obrovský pro všechny

pro pedagogy ZŠ a SŠ, pro vychovatele, pro nepedagogické pracovníky


Školní knihovny už dávno nejsou nudné místnosti se zaprášenými regály. Ve školních knihovnách to musí žít. Webinář poskytne konkrétní rady pro vybudování či „upgrade“ školní knihovny, včetně námětů, jak zapojit knihovnu do výuky a vytvořit z knihovny atraktivní prostředí snadno a rychle.

„Moje kolegyně z družiny mají v pondělí, ve středu a v pátek méně práce, protože všechny děti jsou v knihovně. A to je myslím nejlepší důkaz toho, že se dávný sen našeho pana ředitele o fungující školní knihovně plné dětí naplnil.“


slovní hodnocení podstata, zavedení, náležitosti

pro pedagogy ZŠ a SŠ


O slovním hodnocení slýcháme už řadu let, vlastně řadu desítek let. Ale co to vlastně je slovní hodnocení? Proč by si mnoho učitelů, rodičů, žáků i odborníků přálo, aby vytlačilo klasické známkování? Budete psát slovního hodnocení poprvé? Pak Vás jistě zajímá, co musí slovní hodnocení splňovat, aby bylo smysluplné. Co předchází samotnému psaní? Jaká jsou rizika slovního hodnocení? Na všechny tyto otázky a i na ty Vaše spolu nalezneme odpověď. 

tipy do výuky dějin dvacátého století

pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ


Provázení žáků dějinami 20. století buď zbožňujete, nebo přetrpíte. Stejné je to u dětí. Pokud patříte do první skupiny, inspirujeme Vás k dalším prima aktivitám. Pokud do té druhé, naučíme Vás, jak si přiblížení dějin minulého století zamilovat. 

využití umělé inteligence v hodinách českého/ cizího jazyka

pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ


Už nejen oheň, ale i chat umělé inteligence může být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Zřejmě nejaktuálnější téma celého vzdělávacího systému. Tento webinář bude „nápadníkem“ pro hodiny českého jazyka / cizích jazyků – jak si usnadnit přípravy, získat inspiraci od AI, která nás samotné nenapadne, a jak zapojit AI chat přímo v hodinách. 

záznamy z četby aneb smysluplný čtenářský deník

pro pedagogy ZŠ a SŠ


Jaké emoce ve Vás vyvolává sousloví čtenářský deník? A jaké ve Vašich přátelích? A ve Vašich žácích? Zaznamenat myšlenky k přečtené knize může být nápadité, tvůrčí a zábavné. Představíme tipy, jak to zařídit. Už nikdy nebudete muset číst, a děti psát,: „Kniha se mi velmi líbila a všem bych ji doporučil/a.“ 

Zvládání problémového chování žáků efektivní komunikací

pro pedagogy ZŠ a SŠ


Máte někdy pocit, že se v hodinách více věnujete problémovému chování žáků než samotné výuce? Každodenní drobné problémy ve třídě, které narušují naši výuku mohou být velmi vyčerpávající a mnohdy nám berou energii a motivaci učit. Ale proč některé naše reakce nefungují? A jaké reakce by mohly být účinnější? Na tomto webináři se společně podíváme na běžné problémové situace ve třídě a najdeme vhodné způsoby, jak s nimi zacházet. Dozvíte se, jak efektivně komunikovat se žáky a jak si nastavit hranice respektujícím způsobem. Připojte se k nám, podělte se o své zkušenosti a získejte nové nástroje, které vám pomohou věnovat méně času problémovému chováním žáků a více samotné výuce. 

Žák s ASPERGEROVÝM SYNDROMEM NA ZŠ

pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ, pro asistenty pedagoga


Webinář charakterizuje Aspergerův syndrom, poskytne informace, jak přistupovat k dítěti s Aspergerovým syndromem ve třídě, o IVP, spolupráci s rodinou a ověřené tipy pro zlepšení výuky i klimatu třídy. 

Žák s odlišným mateřským jazykem na ZŠ

pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ


Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách přibývají rychleji než potřebné informace o jejich vzdělávání. Které organizace podají pomocnou ruku učitelům a které žákovi? Jakou podporu nabízí státní instituce? Jak zapojit spolužáky a opravdu všechny kolegy? Jak komunikovat s rodiči žáka? Jak připravovat materiály? Jak hodnotit? A jaké jsou kulturní odlišnosti cizinců? Před několika lety mi bylo sděleno, že ve čtvrtek přibude do mé třídy nový žák, který neumí ani slovo česky. Na žádnou z výše uvedených otázek jsem neuměla odpovědět. To se ale změnilo. V současnosti učím osm žáků s OMJ a ráda bych prostřednictvím našeho webináře usnadnila vzdělávání žáků s OMJ všem zainteresovaným.